Σβήνω το φαγητό

Σταματάω το τσιγάρισμα ρίχνοντας κάποιο υγρό (π.χ. κρασί) για να μαγειρευτεί το φαγητό με τη βοήθεια του υγρού που πρόσθεσα.

Επιλέξτε κατηγορία

Αναζήτηση